Cofrestru eich ysgol ar gyfer cyfrif Traciwr Teithio WOW

Mae Traciwr Teithio WOW Living Streets yn blatfform rhyngweithiol sy’n tracio dulliau teithio i’r ysgol disgyblion fel rhan o WOW - yr her cerdded i’r ysgol gydol y flwyddyn. Mae’r Traciwr Teithio yn defnyddio rhyngwyneb cyffrous i gofnodi teithiau disgyblion yn gyflym ac effeithiol yn ddyddiol ar gyfrifiadur neu fwrdd gwyn rhyngweithiol y dosbarth. Mae dangosfyrddau adrodd clir yn rhoi gwybod i athrawon sut y mae dosbarthiadau’n perfformio a pha ddisgyblion sydd wedi ennill bathodyn WOW.

Dim ond fel rhan o WOW y gellir defnyddio’r Traciwr Teithio. Os ydych chi wedi prynu tanysgrifiad ar gyfer Traciwr teithio WOW Living Streets, neu wedi cael cynnig un drwy eich Awdurdod Lleol neu Brosiect, cofrestrwch eich ysgol isod.

Cysylltwch â Living Streets yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth.

chwilio am ysgol yn ôl

neu